Zespół przedszkolno-szkolny Warszawa

projekt: plus8.pl

inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa-Dzielnica Wilanów

rozmiar: 14344m2

miejsce: Warszawa

data: 2011 – projekt konkursowyProgram konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej kompleksu przy ulicy Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie obejmował funkcję żłobka, przedszkola oraz szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z salami gimnastycznymi oraz towarzyszącym zagospodarowaniem terenu. Zespół szkolno-przedszkolny został tak ukształtowany, aby wytworzyć wyraźny podział na przestrzeń publiczną i otwartą oraz prywatną i zamkniętą. Strefę publiczną, ogólnodostępną zaprojektowano od strony ul. Ledóchowskiej jako powiązanie zespołu z dzielnicą mieszkaniową. Place przedwejściowe utworzyły strefę przejściową, dostępną i elastyczną, która mogłaby pełnić funkcje forum łączącego szkołę ze społecznością lokalną.

Wszystkie budynki zaprojektowano jako dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone. Budynki gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkole zostały kształtowane są wokół wewnętrznego dziedzińca. Zaprojektowano wiele poszerzeń, zatok i kieszeni aktywności w strefach komunikacji wewnętrznej, tak aby zaaktywizować uczniów podczas przerw lekcyjnych. Przestrzenie komunikacyjne są czytelne i bezpieczne. w holach wejściowych interesującą przestrzeń integracyjną dla dzieci stanowiącą forum i miejsce spotkań. Wszystkie sale zlokalizowane na parterze posiadają wyjścia na zewnątrz. Układ funkcjonalny w budynkach kształtowany jest w taki sposób, aby izolować budynki od hałasu ulic i otwierać się na dziedzińce wewnętrzne.

Forma obiektów odzwierciedla ideę projektowania parametrycznego, w której wyznacznikami stają się ograniczenia geometryczne – kąty nachylenia połaci i maksymalna wysokość do kalenicy. Kształtowana na zasadzie przestrzennego „origami” geometria dachu odpowiada uwarunkowaniom planu miejscowego.

Pionowe żaluzje zewnętrzne zaprojektowano ze stalowych blach perforowanych o różnych wzorach perforacji i kolorach, odpowiednio dla każdego budynku w zespole. Procent prześwitu poszczególnych blach różni się w zależności od ekspozycji względem światła.

Kolorystyka elewacji poszczególnych budynków stanowi wyróżnik i element ich przestrzennej identyfikacji.

autorzy: Michał Górczyński, Rafał Seemann, Łukasz Pluta, Paweł Cichocki, Marcin Szafrański, Kacper Piątek, Artur Semeniuk, Sabina Kloc, Arkadiusz Gawara, Ewa Olszok

© 2006 - 2017 PLUS8.PL
Realizacja: IT Engineering