Zagospodarowanie Placu Wolskiego Bytom

projekt: PLUS8.PL
inwestor: Gmina Bytom
rozmiar: powierzchnia placu 33200m2
miejsce: Bytom
data: 2010 – projekt koncepcyjny

STAN ISTNIEJĄCY – projektowany teren znajduję się w centrum miasta Bytom i obecnie zagospodarowany jest tylko w części przez stanowiska przystankowe autobusów miejskich oraz PKS. Od strony północnej teren sąsiaduje z placem rozładunkowym supermarketu, od strony wschodniej przebiega ul. Kolejowa, od wschodu znajduje się dworzec PKP oraz w niewielkiej odległości główny deptak Bytomia prowadzący od dworca PKP w kierunku Placu Kościuszki i dalej do rynku. Od zachodu teren graniczy z niezagospodarowanymi terenami po zdemontowanej bocznicy kolejowej, natomiast od strony południowej znajdują się tory kolejowe.
ANALIZA – w chwili obecnej stan przestrzeni Placu Wolskiego jest niezadowalający, odczuwalny brak przestrzeni obsługującej podróżnych, funkcji towarzyszących, źle zorganizowana przestrzeń parkingowa autobusów, minibusów oraz taksówek. Miejsce dworca autobusowego nie stanowi spójnej przestrzeni miejskiej, jest słabo rozpoznawalne i mało reprezentacyjne.
CEL – teren zlokalizowany w jednym z ważniejszych miejsc Bytomia musi stanowić wizytówkę miasta dla podróżujących koleją oraz komunikacją autobusową, a poprzez swoją funkcję oraz formę architektoniczną być rozpoznawalnym punktem w krajowej i międzynarodowej sieci komunikacyjnej a w skali miejskiej jednym z biegunów o dużym potencjale centrotwórczym w starej części miasta.
PROJEKT – projektuje się reprezentacyjny dworzec komunikacji zintegrowanej obsługujący w zakresie komunikacji kołowej autobusy miejskie, PKS oraz autobusy liniowe międzynarodowe, minibusy, taxi oraz komunikację tramwajową, łączący zlokalizowane po obu stronach budynki usługowe. Dodatkowo pod całością założenia projektuje się parking podziemny dla 544 samochodów osobowych o powierzchni około 13 600 m2. W centralnej części terenu znajduje się terminal dworca o powierzchni 1 150 m2, który na poziomie terenu posiada kasy biletowe, poczekalnię, wc, drobne sklepy, kioski ruchu, małą gastronomię, przechowalnię bagażu a na antresoli biura przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Wyżej znajduje się przestrzeń usługowa o funkcji gastronomicznej, łącząca budynki o funkcji komercyjnej, zlokalizowane po obu stronach terminala o łącznej powierzchni usługowej około 22 000 m2. Budynki swoją formą przestrzenną nawiązują do dynamiki miejsca oraz jego komunikacyjnej funkcji. Obiekty oglądane głównie z okien autobusów, samochodów oraz pociągów przejeżdżających przez miasto stanowią dynamiczną wizytówkę przekształcającego się miasta.

autorzy: Paulina Seemann, Rafał Seemann, Łukasz Pluta, Michał Górczyński

© 2006 - 2017 PLUS8.PL
Realizacja: IT Engineering