TBS Gliwice

projekt: PLUS8.PL / HAS
inwestor: Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
rozmiar: powierzchnia 10572m2 (117 mieszkań)
miejsce: Gliwice
data: 2010 – projekt budowlano-wykonawczy

Przedmiotem inwestycji jest budowa osiedla domów wielorodzinnych i
jednorodzinnych w rejonie ulic Strzelniczej i Granicznej w Gliwicach. Etapy i rodzaje zabudowy determinują powstanie gradacji w profilu zabudowy
zaczynając od zabudowy wielorodzinnej o standardzie mieszkań TBS poprzez zabudowę
komercyjną z mieszkaniami o wyższym standardzie a kończąc na zabudowie
jednorodzinnej. Układ urbanistyczny tej części dzielnicy Szobiszowice oraz forma
zabudowy nadaje istniejącym terenem szczególny charakter. Nowoczesny typ mieszkania
został połączony z pragmatyczną architekturą i przyjazną formą. Gradacja przestrzeni
półpublicznych osiedla czyni osiedle przyjaznym i ułatwia integrację przyszłej
społeczności, zapewniając jednoczesną intymność mieszkańcom. Zaprojektowano ścieżkę
rowerowo – spacerową o szerokości 3,5m, dwa ogrodzone place zabaw a powierzchnie biologicznie czynną stanowią trawniki oraz grupy zieleni niskiej.
Kształtowanie obiektów uwzględniało zaprojektowanie poszczególnych typów
zgodnie z zadanymi warunkami przy jednoczesnym założeniu stworzenia jednolitej
zabudowy: wykorzystania tych samych materiałów i kolorystyki w poszczególnych
etapach.
Oprócz wielostanowiskowego garażu umieszczonego w budynków D – dla całego
założenia przewidziano 131 miejsc postojowych.

autorzy: Michał Górczyński, Łukasz Pluta, Rafał Seemann, Paulina Seemann, Sławomir Kaczorowski, Henryk Górczyński

© 2006 - 2017 PLUS8.PL
Realizacja: IT Engineering